HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: productX

ביליתי את כל היום אתמול בכנס PMLive באוניברסיטת תל אביב, ולמרות שכאילו לא עשיתי כלום, רק ישבתי בקהל באולם הממוזג,...
כבר עשר שנים אני מעורבת בהובלה המקצועית של כנס productX מדי פעם גם יוצא לי לעמוד על הבמה, דבר שאני מאוד...
אז הנה, הסתיים לו עוד כנס productX, זו השנה השמינית של הכנס, השנה השביעית שאני משתתפת, ובאמת שמדובר בחגיגה של...