HADAS SHEINFELD

כל מה שתוייג תחת: הדרכה

בהמשך לסדרת הפוסטים שלי לגבי ראיונות, הנה הגענו לרגע הגדול - מתחילים לעבוד במקום חדש! אז כמובן שגם לימים האלה יש...